Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ,
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ 9 ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΕΣ Ή ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΤΥΠΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ» ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΑ» ΤΟΥ «σημείο Χ.»
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ, ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Γ Ο Υ Ρ Ι   2 0 2 0  -  κ' 

Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο   Μ Ε Τ Α Ξ Η Σ

Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο   Μ Α Ρ Μ Α Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Ο   Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο   Υ Δ Ρ Ο Κ Ι Ν Η Σ Η Σ

Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο   Ε Λ Ι Α Σ   Κ Α Ι   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ   Λ Α Δ Ι Ο Υ

Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο   Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Σ   Ε Λ Α Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ   Λ Ε Σ Β Ο Υ

Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο   Μ Α Σ Τ Ι Χ Α Σ   Χ Ι Ο Υ

Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο   Π Λ Ι Ν Θ Ο Κ Ε Ρ Α Μ Ο Π Ο Ι Ϊ Α Σ   Ν. ΚΑΙ  Σ.   Τ Σ Α Λ Α Π Α Τ Α

Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο   Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ   Σ Τ Υ Μ Φ Α Λ Ι Α Σ

Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο   Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ "σημείο Χ." ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ εδώ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ e-shop, ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ σημεία πώλησης, ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ εδώ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Τ.Κ.163 46, ΑΘΗΝΑ __ τηλ.: 0030 6974 756420 __ e-mail: gpantazelou@hotmail.com
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε